top of page
Hyndman-20142-3083.jpg

Litsents

Eesti Automudelispordi Klubi (EAMK) ametlikel võistlustel osalemiseks ja Eesti meistrivõistluste sarja arvestuses võistlemiseks on vajalik vastav litsents. See tagab üheltpoolt võistlejale korraldaja poolt ühetaolised tingimused sarja võistlustel (reeglid, ajavõtt, ohutus jms) ning teisalt annab võistleja litsentsi taotlusega kinnituse, et on tutvunud võistluste juhendite, reeglite ja muude regulatsioonidega, mida võistlustel nõutakse. Lisaks annab litsents võimaluse osalemise taotlemiseks EFRA võistlustel. 

Täidetud taotlus toimetada e-postiga digiallkirjastatuna vormil näidatud aadressile või võistlustele registreerimisel kohapeal võistluste ametniku kätte. Taotluse saatmisel arvestada toimetusajaga, ehk kui võistluseni on jäänud vaid mõned päevad, on mõistlik võtta taotlus võistlustele kaasa.

bottom of page